CENA KURZU VK SYSTÉM CVIČENÍ = počet lekcí x cena za lekci • počet osob: 10 = 100,- Kč , 9 = 110,- Kč, 8 = 120,-  Kč, 7 = 130,- Kč,  exkluzivní lekce s menším počtem osob dle dohody.  
CENA LEKCÍ BALETU a VOLNÉHO TANCE = jednorázová účast, platba hotově před lekcí = 120,- Kč, permanentka = 900,- Kč za 10 lekcí, platnost 6 měsíců, platba hotově před lekcí, permanentku lze i převodem na účet. Pravidelná lekce s volným vstupem veřejnosti.
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE v délce 60 minut /osobní program/ = 360,- Kč. Pro členky VK studia pohybu = 280,- Kč.

FORMA ÚHRADY - převodem na účet ČSOB 289080485, kod 0300, výjimečně hotovostí.
Termín plateb: kurzy před zahájením první lekce, variabilní symbol = číslo kurzu, zpráva příjemci jméno cvičícího. Volné lekce baletu a volného tance před lekcí. Permanentka lze hotovostí i přes účet. 

SENIOR 1200