VK systém pohybu je založen na vnímání a poznání těla zevnitř. Tím poznáme schopnost těla se uzdravovat. Zvládnutí techniky zaručí, že vy sami si dokážete tělo napravovat. Vaše energie Vám vždy pomůže. Níže uvádím osobnosti cvičenek se napravující - nejlepší je začít cvičit zdravá.

2021

Odbourávání stresů a negací 

1.sezení s paní V.D,

Po včerejšku jsem nabitá energií a cítím jsem báječně. Jak se budu cítit na další sezení, ozvu se. Jsem ti Věruško za všechno vděčná. Dnes jsem dietu vařila s láskou a byla to dobrotka. Nevím, proč jsem dietu nepřijala hned. Oběd mi chutnal.

2. sezení s paní V.D.

Věruško jsi úžasná lektorka a přeji ti, hodně zdraví, aby jsi mohla pomoci i dalším lidem. Když jsem přišla od tebe, byla jsem plna energie a doufám, že tebe sezení nějak nevyčerpává. Už jsem hodně napsala, při psaní vše prožívám. Asi je to tak v pořádku, pak se cítím báječně. Jsem ti vděčná za všechno, co pro mne děláš. Hezké dny, manžel tě také zdraví

2020

Taková zpráva mě opravdu těší Věra .... od M.V.

Cvičím každý den, někdy jen protažení a někdy celou sestavu cviků. Někdy se mi daří se úplně odpoutat od okolního světa a vnímat jen sebe, dech a tělo. A to je opravdu úžasný pocit harmonie. Tahle má "protahování" jsou zároveň mou ranní meditací a příjemným startem do nového dne. Nyní si už  bez cvičení neumím představit žádné ráno. Děkuji ti za to, že jsi mým průvodcem a za to, že se dělíš o svoje zkušenosti... Určitě i díky tobě vnímám své tělo lépe a hlavně se v něm cítím moc dobře.

Pozitiva VK systému - paní S.Č.

Je správné ocenit úspěch paní S.Č., členka VK studia  od ledna 2017. Pravá ruka od narození kratší s poporodní obrnou. Pohyb velmi omezen a ruka mírně zkroucená, při cvičení neaktivována. Až cvičenka vnímala velmi dobře a soustředěně své tělo, nastal čas začít více aktivovat P ruku. Nazvala jsem ji Popelkou a dopřávaly jsme Popelce vést ruku zdravou. Pokroky se začaly zviditelňovat, cvičí prakticky všechny cviky. Rozsah pohybu se výrazně zvýšil, obě cvičenka a Popelka se sbližovaly a byla vidět radost cvičenky ze sebe a ze svého těla. Všechny jsme byly v úžasu jejím sdělením v lednu 2020: „Holky, včera jsem se poprvé v životě najedla pravou rukou“ s poznámkou: „Zatím to na restauraci není“ Její motivace ji do restaurace dovede.

Pozitiva VK systému - paní H.L.

Cvičenka H.L. mne požádala o nápravu nohou se stavbou do "X". Překvapil mne tento požadavek, ale intuice sdělila, tak se o to pokuste. Navíc jsem vnímala tendenci zhoršování postavení nohou. Stačila jedna individuální lekce na výběr cviků 3.1.2019 a již jsem vše nechala na Heleně. Začátkem února 2020 vidím, že nohy jsou srovnány, "X" jen velmi mírným náznakem. Náprava trvala rok. Doporučila další cílené cviky. Opět ocenění patří cvičence.


2019

Chválíme všechny seniorky,

které cvičí ve studiu pravidelně delší dobu. Své tělo vnímají a cvičí se zaujetím. Učí se mít rádi své tělo i sebe. Paní Zdena K. /75/ po pádu poměrně zdevastovaného těla chodila o berlích. Nelze tělo ve vysokém věku srovnat, srovnávat ano. Nyní má  pevnou pánev, z lehu roluje do sedu „C“ a zpět, což neučiní mnozí výrazně mladší.  Při nástupu do kurzů měla paní A.R. velmi špatné pravé rameno, předpažení jen na 75 stupňů, nedokázala klečet s oporou obou paží... Náprava delší doba, výsledek překvapující! Pravé rameno zvládá s omezením čelní i boční oblouk, Alenka klečí správně s oporou obou paží, opírá se o postavení dlaní v pěst,  což je u starších osob lepší verze, než opora o rozevřené dlaně. Pokračuje v kurzu senior speciál....... /Poznámka: paní B.V. z kurzů roku 2016 se vrátila, potřebuje srovnat... viz. níže. /


2018

Stačí se více vnímat - paní J.K.

Do VK studia přišla paní J.K. s velkými bolestmi a s velkou skoliózou spodní části páteře. Po roce a půl neuvěřitelné srovnání zad - záda bez skoliózy, žádné bolesti a paní Jarmila cvičí vše, co ostatní. To vše je vždy zásluhou vnímavých a k sobě pozorných cvičenek. Já jen ukazuji cestu... Věra

MUDr. Marta Hrbáčková

Paní Marta je členkou studia od roku 2016. Špatné rameno s omezeným rozsahem, rozsah ramene se výrazně zlepšil.  Paní Marta je vzorná cvičenka, plně se soustředí, přišla do kurzu před výměnou kyčelního kloubu, srovnala si tělo, naučila se jej vnímat a vrátila se z lázní Klimkovice v pohodě s rozcvičeným novým kloubem a spokojená se svou pravidelnou chůzí.... Následovala po nečekaném úrazu výměna druhého kyčelního kloubu 2018, paní Marta nemohla nastoupit do lázní a sama si pomocí vnímání vlastního těla kloub dobře rozcvičila. Přišla zpět po přestávce 3 měsíců do kurzu senior a všichni jsme jí blahopřáli. Je to pro mne velká radost, když v sobě klient najde energii svého zdraví... . Paní emeritní primářka neurologie je nejen vzornou cvičenou, ale mohu s ní konzultovat mnohé, je garantem VK systémového cvičení. Věra Krestýnová

Vaše energie Vám vždy pomůže - paní Lada Galová.

Po velmi náročné operaci kolena a již dlouhou dobu nepravidelné chůze, která zůstala částečně i po operaci. Dvoje lázně, dva fyzioterapeuti. Po 2 - 3 soukromých lekcích si vlastní energií a soustředěním koleno rozcvičila sama na požadovaný rozsah a chůzi upravila. Vypadá velmi dobře a současný stav si opravdu užívá. / Kontrola chůze je při nápravě těla zásadní. /


2017

Vždy se cvičení vyplatí - paní E.Č.

V tomto roce byla členkou VK studia paní s vážnou nemocí = Bechtěrevova. Manžel ji vozil autem, chodila o berlích. Postupně zvládala cvičení v kurzu speciál velmi dobře, cvičení v lehu cvičila bez rozeznání od ostatních. Při výuce soustředěné chůze, často přešla celý zrcadlový sál. Zpevnění těla, pánve, hlubokých svalů je zásadní při všech poruchách hybnosti. Vždy je motivace mottem: Jen já si mohu pomoci nejvíce ......   


2016

Pozitiva VK systému - seniorka B.V.

Při nástupu do kurzu VK systém cvičení měla seniorka B.V. pravé rameno o 3 cm výše již 12 let " od operace ramene", po dvou kurzech ramena srovnána. Důvod - je nutné po každém zákroku operačním srovnat celé tělo, většinou nesrovnalosti vyplývají z předoperačního stavu, který disharmonii těla způsobuje.... a lidé si mylně myslí, že je to důsledek operace! V rámci nápravy držení těla se automaticky srovnává i pravidelnost chůze. Učinila chybu, že cvičení ukončila. Pro odstranění trvalejších následků je nutné ve cvičení ještě pokračovat. Tělo má tendenci jít zpět.

Nápravu a vnímání techniky u svých klientů stále sleduji, poznávám a učím se ....  

Jsem šťastná, když klient vnímá svou energii a schopnost se uzdravovat... je to způsob bez bolesti, bez velké fyzické námahy, stačí se naučit vnímat tělo zevnitř, být pečlivý, přesný, soustředěný a trpělivý! To v dnešní době činí mnohým velké problémy, ale to je již jen na úvaze každého z Vás. Vstřícné lekce pro první informace jsou otevřeny veřejnosti, stačí nahlásit termín a přijít. Věra Krestýnová


Objevují se v kurzech mladší ročníky

Přichází do VK studia dívky ve věku 12 až 18 let a jedná se většinou o "závady" způsobené současným životním stylem, "nezájmem" většinou nevědomých rodičů a často i nesprávně vedeným tréninkem jednostranných pohybových aktivit. Dále představou, že vše vyřeší náš velmi dobrý zdravotní systém a doporučená léčiva bez aktivity pacienta. Sledujte své tělo a naprávu provádějte cvičením pravidelně.