Velmi vítaná změna v životě je mé znovu přijaté, krásné, rodné příjmení. Cítím se v něm báječně a zvukově je vstřícné. Od útlého věku mne zajímal balet, rytmika, tanec a jakýkoliv pro mne zajímavý pohyb. Darem jsem dostala talent k pohybu a dostatek energie. Provázela mne životem vždy příjemná a pro mne zajímavá práce. V roce 2014 jsem ukončila veškeré činnosti včetně TŠ HIT a začala se věnovat cíleně jen VK systému pohybu. Podařilo se mi vypracovat se značnou podporou mé intuice ucelený systém z 5 principy a 9 zásadami. Soustavy cviků vhodné pro současné zatížení civilizací. Účinnost zvyšuje i zařazování přirozeného tance a meditačních technik. Práce mne naplňuje, těší, činí spokojenou a inspirativní pro další rozvoj VK systém pohybu a zdokonalování výuky pohybových činností.

Práce je smyslem, posláním mého života. Tančím, cvičím každé ráno, a to mne uklidňuje, harmonizuje do celistvosti.  Cítím se ve svém těle báječně, miluji své tělo, jsem šťastná a užívám si s radostí každý den. Všichni máme sobě dáno vše, co potřebujeme ke šťastnému žití. Já mám velký zájem vás podpořit v nalezení sama sebe ve vašem srdci a tím objevovat poznání všeho potřebného jen v sobě.

Tanec miluji...
VK systémové cvičení
Žijte, čas běží...
VK studio pohybu

Moje výuka pro Vás.
A: VÝUKA VK systému svičení, lekcí volného tance a lekcí baletu
B: PŘEDNÁŠKY
1: "Jak oživit schopnost těla se uzdravovat".
2: TĚLO je ZÁZRAK, dokonalý, inteligentní systém s emocemi a vnímáním...
3: OSOBNÍ SEBEVĚDOMÍ je ve Vás, ve vaší osobnosti, lásce k sobě, lásce ke svému tělu.. ....
C: SEMINÁŘE
1: Tvoje energie je cestou k harmonii těla i duše.
2: Jak oživit schopnost těla se samo uzdravovat
3: TANEC – cesta k intuici
4: Vše je v tobě.....veškeré poznání smyslu života také.
5: Přiravuji workshop k publikaci CESTA ZDRAVÍ postřednictvím VK systému pohybu. I. část: Principy a zásady
11. dubna 2015 jsem otevřela své vlastní VK studio pohybu. Interiér je uzpůsoben pro optimalizaci účinku pohybových aktivit a pro příjemné vstřícné prostředí. Věra